Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz...

Ajansımız; iletişim-reklam kapsamına giren her tür aktiviteyi projelendirerek
uygulamaya koymaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

• Kişi, kurum, kuruluşların kurumsallığı içinde ürün ve hizmetlerini markalaştırma
• Matbuatları organize etme
• Katalog, broşür, kapaklı dosya çalışmaları
• Dia çekimleri
• Gazete, dergi ilanları
• Kurumsal bülten çalışmaları
• Pazarlamaya dönük reklam çalışmalarında medya-reklam stratejilerinin oluşturulması
• Medyaya yönelik basın bültenleri üzerinde çalışma yapma
• Sponsorluk ve yeni mecraların oluşturulması
• İnternet, web ve interaktif CD çalışmalarının, kurumun, ürün ve hizmetinin markalaştırma anlamında pazarlama iletişiminin sağlanması
• Ürün tanıtımı, firma imajı ve marka gücü oluşturulmasında tanıtım stratejilerinin belirlenmesi
• PR ve halkla ilişkiler kavramlarının tanıtımda reel olarak yer almasını sağlama
• Açık hava çalışmaları ve özel promosyonlar tasarlama, keşfetme ve kreatif düşüncenin promosyonda yansıması

Teşekkür ve saygılarımızla...